Miután detektáltuk a környezetünkben (talaj, víz, levegő, hulladék, épületek) jelentkező problémákat, veszélyeket, javaslatot teszünk arra is, hogyan lehetne megoldást találni a kialakult helyzetre. Elsősorban olyan ipari, mezőgazdasági, illetve egyéb, a környezetre káros hatással járó tevékenységet folytató szervezetnek, cégnek ajánljuk a szolgáltatásunkat, amelynek fontos a környezetvédelemmel kapcsolatos problémája pártatlan, érdekmentes, megbízható, gyors és költséghatékony megoldása. Szaktanácsadásunk, mérnöki munkánk különösen érdekes lehet az ingatlanfejlesztéssel, értékbecsléssel foglalkozó vállalkozásoknak...

A befektetésre szánt telkeket, földterületeket komplex szempontok alapján vizsgáljuk meg, környezeti felméréseket (hatástanulmányok, elővizsgálatok, felszámolás, állapotfelmérések, felülvizsgálatok) végzünk, ingatlanok adás-vétele esetén előzetes veszélyesanyag-felmérést, feltárást hajtunk végre, ahogy felmérjük az ingatlanok szennyezettségi állapotát, elemezzük a szennyező anyagokat is.

Elkészítjük az egységes környezethasználati engedély (IPPC) kérelmét, előzetes és részletes tényfeltárást végzünk, beavatkozási terveket, záródokumentációt, monitoring terveket, jelentéseket készítünk.

Környezeti kockázatelemzések

A környezeti kockázatbecslés általános célja annak megállapítása, hogy a megfigyelt vagy mért szennyezőanyag-koncentráció elfogadhatatlan kockázatot jelent-e az emberre, környezetre. A területek (ipari, mezőgazdasági, egyéb) felmérését követően elengedhetetlen kockázatelemzés készítése a terület további használatának megítélése érdekében, hiszen ebben az esetben az esetleges kármentesítés is szóba kerülhet.

A környezeti kockázatelemzés lehetőséget ad a környezeti prioritásokat figyelembe vevő, költséghatékony környezetvédelmi intézkedések térnyeréséhez.

A monitoring alapvető célja a szennyeződött területen zajló folyamatok figyelemmel kísérése. Monitoringrendszerek tervezése, engedélyeztetése, kiépítése, működtetése, monitoring jelentések készítése.