Egyszerűsödő és gyorsuló értékelés, online eszközök használata, kiszámítható jövőkép és a bűvös 42-es szám: sikeresen lezajlott a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett, kémiai, biológiai és mintavételi jártassági vizsgálatokat szervező QualcoDuna program tavalyi évet lezáró konferenciája...

Ahogy már megszokhattuk, a QualcoDuna tanácskozására ez alkalommal is szép számmal érkeztek vendégek, az újpesti Aquaworld Hotel legnagyobb konferenciatermében közel kétszázan gyűltünk össze. A konferencia kezdetén a tavaly elhunyt Dr. Litheráthy Péterre, a QualcoDuna program szakmai bázisát adó, legendás VITUKI egykori vezetőjére emlékeztünk.

Rikker Tamás, a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos igazgatójának előadása a 42-es számmal kezdődött. Amellett, hogy ez volt Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című regényében a végső kérdésre adott válasz, ez alkalommal a programnak is aktualitást adott, hiszen a körvizsgálatokat éppen ennyi hónapja végzi a QualcoDuna.

Az elmúlt évek megbízható működése ad alapot az ugyancsak kiszámítható jövőképre is: a folyton változó világban a QualcoDuna program igyekszik stabil pont maradni – folytatta bevezető előadását Rikker Tamás. A programot működtető WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. egy nemzetközi cégcsoport tagja, amelynek alapítója, Dr. Erwin Wessling tavalyi nyugdíjba vonulásakor gyermekeinek adta át a stafétát. Mindez reményeink szerint legalább egy emberöltőre biztosítja, hogy a vállalat vezetése biztos kezekben maradjon, és fontos garanciát jelent a QualcoDuna további sikeres működéséhez is.

Szegény Zsigmond, a QualcoDuna program vezetője elmondta, hogy 2015 legfontosabb feladatai voltak a hagyományos kémiai-, hidrobiológiai, mintavételi jártassági vizsgálatok lebonyolítása és a megszerzett akkreditáció fenntartása. 2015-ben a paraméterközpontú árak mintaközpontúakká változtak, a programban résztvevőktől pedig ezúttal elvárták a kiterjesztett bizonytalanság megadását is.

Az immár külföldi tagokkal is kibővült, ám döntően magyar laboratóriumok részvételével zajló QualcoDuna jártassági rendszer 146, a QualcoDanube elnevezésű, kifejezetten nemzetközi, a Duna vízgyűjtő területén fekvő országok részvételével zajló program pedig 48 tagot számlál.

A körvizsgálatok ezúttal is az ivóvíz, a felszín alatti -  és felszíni víz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj toxikus paraméterei, légszennyezők, valamint a mintavételi jártassági vizsgálatok kategóriáiban zajlottak. Az értékelés alapját három paraméter határozta meg: a hozzárendelt érték, a hozzárendelt érték standard bizonytalansága, illetve a célszórás.

A z-értékelési rendszer kétséges mezőt, határt is definiál, így felhívja a laboratóriumok figyelmét a megelőző tevékenységre, míg az En-számon alapuló teljesítményértékelés a mérés hibáját az úgynevezett kombinált, kiterjesztett mérési bizonytalansághoz viszonyítja, és így állapítja meg, hogy a teljesítmény megfelelő-e.

„Mindezeknek köszönhetően eleget teszünk az akkreditációs szabványnak, az Európai Uniós rendeleteknek és – nem utolsó sorban – saját szakmai meggyőződésünknek is, a laboratóriumok pedig tudnak nyilatkozni az előírásoknak való megfelelésről.”

A 2016. évi programban található változásokat, újdonságokat ismertetve kitért a hidrobiológiai eredmények online rögzítésére, a biológiai vizsgálatok egyszerűsödő értékelésére, a fürdővíz mintavételére a 2016/III. fordulóban, illetve arra, hogy a megmaradt stabil és homogén mintákat a jövőben laboratóriumi referenciamintaként kívánjuk értékesíteni. Amint elmondta, az előzetes statisztikai értékelés közzétételével tovább gyorsítjuk az értékelést, a meghirdetett programon kívüli jártassági vizsgálatok során pedig díjmentessé tesszük azon partnereink számára a részvételt, akik elkészítik a homogén és stabil mintákat, valamint biztosítják, hogy a résztvevők száma tíznél több legyen.

A körvizsgálatra való jelentkezés határideje: február 10.

Lakos István, a WESSLING Hungary Kft. elemanalitikai szakértője Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában című előadásában kiemelte, hogy a laboratóriumi szakértelemnek köszönhetően az eltérő tulajdonságú mintákból hasonló módon elemezhető oldatokat kapunk, így akár egyetlen kalibrációval is vizsgálhatunk eltérő mintatípusokat. Ismertette a minta-előkészítés legfontosabb lépéseit (szárítás, aprítás, őrlés, homogenizálás, bemérés, szűrés, átmosás, jelre töltés, hígítás), és beszélt az egyes lépéseknél előforduló hibákról, jó tanácsokkal szolgálva ezek elhárításához.

A plenáris üléseket követően átadták az okleveleket, majd a résztvevők biológiai és kémiai szekcióban beszélték meg a további fontos kérdéseket. A konferencia első részét ez alkalommal az interneten is közvetítettük az úgynevezett webinárium programnak köszönhetően, azt remélve, hogy ezzel a korszerű módszerrel a tudományos tartalmak még több érdeklődőhöz juthatnak el.

Minden kedves résztvevőnek ez úton is köszönjük a részvételt, és sikeres körvizsgálatokat kívánunk a 2016-os évben is!