Amit egy embrió számára az anyaméh jelent, azt jelenti nekünk, az onnan már kibújt, felnőtt embereknek a környezetünk, hiszen immár a levegővel, a talajjal, a vizekkel vagyunk állandó kapcsolatban. Belélegezzük, megisszuk, megérintjük a környezetünket, ezek nélkül az anyagok, elemek nélkül létezni sem tudnánk. Éppen ezért rendkívül fontos azok állandó monitorozása, megfigyelése, elemzése. Ezért kell minél hamarabb felhívni a figyelmet veszélyre. Az analízis színtere ugyancsak a laboratórium! Lássuk, mi mindent vizsgálunk odabent...

Elsőrendű prioritásaink részei a vizek, a talaj és a levegő tisztaságának a megőrzése. A vízminőség ismerete akár magánemberként akár közületi vagy ipari fogyasztóként életünk minőségét meghatározó kulcskérdés.

Laboratóriumunk vízvizsgálati szolgáltatásai között megtalálhatók az ivóvíz, a felszín alatti vizek, az uszodák, természetes fürdők vizének vizsgálata, ahogy a szennyvíziszap és a felszíni víz üledékének mintavétele, vízminőség-vizsgálata is.

Az elemzés során szénhidrogéneket (TPH), policiklusos aromás szénhidrogének (PAH),  poliklórozott bifenileket PCB,  klórbenzolokat, klórfenolokat, dioxinokat és dibenzo-furánokat (PCDD/F), peszticideket, növényvédőszer-maradékokat, illékony alifás klórozott szénhidrogéneket (VCH), haloformokat, illékony aromás szénhidrogéneket (BTEX) vizsgálunk, fémanalitikát végzünk, megnézzük az általános vízkémiai paramétereket, az anionokat és a kationokat és a mikróbákat.

Laboratóriumunk megalakulása óta foglalkozik környezetvédelmi talajvizsgálatokkal, mint az egyik leggyakrabban szennyezett környezeti elemmel. Évente több ezer talajmintát vizsgálunk megbízóink által meghatározott szennyező paraméterekre. Akkreditált talajmintavételt és analitikai talajvizsgálatokat végzünk – a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint – szénhidrogének (TPH), policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott bifenilekek (PCB), klórbenzolokok, klórfenolokok, dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F), peszticidek, növényvédőszer-maradékok, illékony alifás klórozott szénhidrogének (VCH), illékony aromás szénhidrogének (BTEX) tekintetében.

Emellett elvégezzük a talaj vizsgálatát, fémanalitikát, alapállapot-felmérést, a földterületek komplex vizsgálatát, előzetes és részletes tényfeltárást és talajvizsgálatot. A környezeti felmérések során hatástanulmánnyal, állapotfelméréssel, felszámolással állunk a partnerek rendelkezésére.

A levegő vizsgálatát nem csak a nagyvárosokra jellemző magas szennyezettség miatt érdemes rendszeresen elvégezni, hiszen számos munkahelyen olyan anyagokkal dolgoznak, amelyek a levegőbe és onnan a tüdőbe jutva veszélyeztethetik az ott dolgozók egészségét. Akkreditált mintavétel és levegő vizsgálataink során környezeti levegő-immisszió-méréseket, munkahelyi- és talajlevegő-vizsgálatot végzünk, elvégezzük a pontforrások emissziós vizsgálatát, a porszennyezettség- és az azbesztvizsgálatot, megnézzük a zajszintet, elemezzük a belső légteret a bűz, a penész, az oldószergőz, a peszticidek szempontjából és elvégezzük annak mikrobiológiai vizsgálatát is.

Akkreditált hulladékmintavétel és analitikai hulladékvizsgálataink során megnézzük a lerakhatósági feltételeket, hulladékbejelentési, hulladékgazdálkodási tervet készítünk, felmérjük a hulladéklerakók környezetét, minősítjük a hulladékot és megvizsgáljuk a szilárd újrahasznosított tüzelőanyagokat (SRF) is.
Az épületek azbesztmentesítésével összefüggő szakértői szolgáltatások, akkreditált mintavétel és vizsgálatsorán felmérjük az épületek azbeszttartalmát, rostszám szerint határozzuk meg a koncentrációt fáziskontraszt-mikroszkóppal illetve elektronmikroszkóppal.