Május 24-én, szokásos helyszínen, a Hotel Arénában szervezte meg a környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) szakmai konferenciáját az innovatív kármentesítésről.  Az 1999 óta minden második évben nagy sikerrel lebonyolított tanácskozáson a többi között az entrópia és a környezetszennyezés kapcsolatáról is elhangzott egy izgalmas előadás...

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének Kármentesítés Munkacsoportja 1999 óta minden második évben sikeres szakmai konferenciát szervez a kármentesítés szakterületi eredményeinek és kihívásainak bemutatására, a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények és szakmai tapasztalatok megosztására és a következő időszakban elérhető finanszírozási források megismerésére.

A 2017-es konferencia lehetőséget biztosított a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények, a legújabb technológiai megoldások, az újabban ismertté vált szennyezőanyagok mérési és mintavételi módszereinek bemutatására, a térinformatika, a távérzékelés, a modellezés, a környezeti és humánegészségügyi kockázatok felmérésére. A konferencián a kármentesítést végző szakmai szervezetek, szakértők és vállalkozások, a tudomány jeles képviselői mellett a szennyezett területekkel rendelkező vállalatok és állami szereplők, hatósági és jogalkotási szakemberek is részt vesznek.

Egy független laboratórium képviseletében Dr. Szigeti Tamás János A környezetbe kerülő hulladékok terjedésének hőtani összefüggéseit etikai nézőpontból is elemezte.

„Miért van az, hogy környező világunk folyamatai az esetek többségében csak részlegesen zajlanak le, ugyanakkor a nem várt események okozta jelenségek az élet olyan területein is éreztetik kártékony, vagy legalább hátrányos hatásaikat, ahol nem várnánk? A pontos választ természetesen nem tudjuk, de a statisztika, a hőtan és Murphy törvényei segíthetnek a jelenségek korlátozott pontosságú körvonalazásához” – mondta el Szigeti Tamás, akinek egy gyermekkori emlékére visszaemlékezve elmondta, hogy a lakásban itt-ott eltávolíthatatlan morzsák, ételszagok, szerte hagyott tárgyak növekvő helyfoglalása és a Földgolyón egyre nagyobb mennyiségben jelen lévő szennyezőanyagok mozgását egyazon természeti törvények kormányozzák.

Emlékeztetett arra, hogy a környezetbe kikerülő, nem kívánatos anyagok terjedése korlátozható, de teljességgel megállíthatatlan. Ahogyan a letörölt asztalon ott marad egy morzsa, a környezetbe kibocsátott szennyeződések nyomai hosszú időn át kimutathatók lesznek, mérhető koncentrációjuk sohasem lesz nulla. A környezeti vizsgálatokat végző szakemberek számára akkor „tűnnek el”, amikor felezési idejük szerint a mindenkori analitikai vizsgálatok érzékenységét meghaladó mértékben bomlanak le a szennyezett közegben.

A család és az ifjúság oktatását végző intézmények felelőssége nagy: gyermekeinket önfegyelemre és a mások érdekeinek figyelembe vételére kell oktatnunk nagy türelemmel. A technikailag fejlett országokban rendelkezésre álló nyersanyag- és egyéb erőforrások kényelmi használatát korlátozni kell, ha el akarjuk kerülni a teremtett világ belátható időn belüli hulladéklerakó hellyé változását – vélekedett Szigeti Tamás János.

A környezetvédelmi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatban itt tájékozódhat.