Hatalmas versennyel indul a tavaszi időszak a kereskedelem és a termelők számára egyaránt. A megfelelő termesztési technológia megtalálása mellett az egyik legfontosabb kihívást a kártevők jelentik. Milyen szempontok alapján érdemes peszticidet (növényvédő szert) választani? Egy közel 30 éves vizsgálati tapasztalattal rendelkező független vizsgálólaboratórium segít meghozni a stratégiai döntést...

A tavaszi időszak minden évben nagy várakozással tölti el a fogyasztókat és a mezőgazdasági termelőket egyaránt. A hosszú téli, friss zöldségekben és gyümölcsökben kevésbé bővelkedő időszak után a vásárlók ki vannak éhezve a primőr árukra, különösen akkor, ha az magyar termelőtől érkezik. A termelők pedig sok esetben versenyt futnak az idővel és az időjárással, hogy kinek a zöldsége vagy gyümölcse lesz az „első fecske” a magyar piacon, melyik terméket lehet majd elsőként eladni. Amennyiben a termelő megfelelő áron tudja termékét értékesíteni, ezzel javítja vállalkozásának likviditását és ez szolgáltathat alapot az év hátralévő részében elvégzendő mezőgazdasági munkák finanszírozásához – mondta el az Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft. szakértője.

A primőr áruk esetében a megfelelő termesztési technológia, fajta és az értékesítési csatornák megtalálása mellett a legnehezebb helyzetben akkor találja magát a termelő, ha a betakarítás közeledtével, növénybetegséggel vagy olyan kártevővel találja szemben magát, amely ellen csak növényvédő szerekkel, peszticidekkel védekezhet. Ebben az esetben stratégiai döntést kell hozni a növényvédő-szer használatával kapcsolatban, amely döntéshez legalább az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

  • A betakarításig a károsító okozhat-e olyan mértékű veszteséget a kultúrában, amely miatt kénytelen növényvédő-szert használni?
  • Milyen típusú növényvédő szert kell használnia?
  • A használt növényvédő szer élelmezés-egészségügyi várakozási ideje meghaladja-e a betakarítás tervezett időpontját, vagyis lebomlik-e a szer a betakarításig?
  • Lesz-e lehetősége a betakarítást megelőzően vagy a betakarításkor megvizsgáltatni a termékét, hogy abban határérték feletti szermaradék kimutatható-e?

A Magyarországon megtermelt étkezési minőségű zöldségek és gyümölcsök legnagyobb részét a kereskedelmi láncok értékesítik a fogyasztóknak. Ezek a kereskedelmi cégek - igazodva a fogyasztói elvárásokhoz - egyre inkább azokat a termékeket keresik, amelyek bizonyítottan határérték alatt tartalmaznak szermaradékokat. A legtöbb esetben nem elégednek meg egy permetezési naplóval vagy termelői nyilatkozattal, laboratóriumi jegyzőkönyv szükséges számukra, amely széleskörű akkreditált peszticid vizsgálat eredményeit tartalmazza és azok rendeletnek való megfelelőségét igazolja. A szermaradékok vizsgálatakor figyelembe kell venni az úgynevezett „koktélhatást” is, amelynek következtében, ha az egyes növényvédő szerek jelenléte külön-külön az előírt határérték alatt is marad, egymás hatását felerősítve az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak.

Nem engedélyezett szert, illetve a határérték feletti szermaradékot tartalmazó, forgalomba hozott terméktétel presztízsveszteséget és óriási károkat tud okozni a termelő számára mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacon.

Nagy kihívást jelent tehát a termelők számára az élelmiszerbotrányokkal tarkított piacon saját termékeik kiváló minőségét bizonyítani.

Az Eurofins laboratóriumok az alábbi szolgáltatásaival tud segíteni a termelőknek abban, hogy termékük növényvédő szer mentességét akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyvvel is igazolni tudják a vevőjük felé:

  • Közel 600-féle növényvédő szer (peszticid)-hatóanyag akkreditált „screening” (áttekintő) vizsgálata rövid határidővel zöldség, gyümölcs és egyéb élelmiszermintákból;
  • Bizonyos élelmiszerek, illetve élelmiszer-nyersanyagok csoportspecifikus vizsgálata, valamint egyedi módszerekkel mérhető komponensek (például glifozát, etefon, klorát/perklorát, klórmekvát/mepikvát, Foszetil-Al stb.) meghatározása;
  • Friss zöldség- és gyümölcsminták screening vizsgálatának igény szerinti kiegészítése ditiokarbamátok vizsgálatával; takarmányminták vizsgálata (főként klórozott növényvédő szerekre, valamint dioxinokra és PCB-kre).
  • A szermaradékok vizsgálata a Fruitmonitoring rendszere szerint, illetve a mérési adatok feltöltése annak rendszerébe.
  • Kérésre a mérési eredményeket össze is vetjük a vonatkozó jogszabályban előírt határértékekkel.
  • ARfD (akut referencia dózis) számítás, amely az egy nap alatti bevitel egészségre gyakorolt káros hatásának megítélésére szolgál.

Kapcsolat:

Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft.
1045 Budapest, Anonymus utca 6.
e-mail: sales.food@ftcee.eurofins.com
tel: +36-1-872-3622

Mintaátvételi információk

Helyszín: 1045 Budapest, Anonymus utca 6. B épület élelmiszer-mintaátvétel
Időpont: munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig
Peszticid/mikrobiológiai vizsgálat esetén 14:00-ig