A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. és az ELTE Kémiai Intézete által létrehozott és fenntartott Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium nemrég fontos eseményt ünnepelhetett: egyik tehetséges kutatója, Nyiri Zoltán június végén védte meg doktori címét...

A Nyiri Zoltán Komplex mátrixok policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése című doktori értekezését június 29-én védte meg. Az eseményen szokatlanul sok kérdés hangzott el, ami egyértelműen jelezte a dolgozat és témája iránti érdeklődést. A védés végül az opponensek és a bíráló bizottság tagjainak egyhangú véleménye alapján summa cum laude minősítéssel zárult.

A WESSLING társadalmi felelősségvállalásának egyik legfontosabb feladata a jövő generációinak támogatása, a hazai oktatási rendszerrel való együttműködés. A felsőoktatásban immár egy évtizede sikerült kialakítanunk gyümölcsöző együttműködést az egyik legrangosabb magyarországi intézménnyel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel: az Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratóriumot (EKOL) azért hozta létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara és Kémiai Intézete, valamint a WESSLING Hungary Kft., hogy a gázkromatográfia (GC), a folyadékkomatográfia (HPLC) és egyéb kapcsolt technikák alkalmazásával megvalósítható, új mérési módszereket fejlesszen ki.

Az immár tizenöt éves múlttal rendelkező, egyedülálló szellemi kutatóműhely óriási szerepet játszott a hazai kémiaoktatásban, hiszen az elválasztástechnika iránt érdeklődő diákok tucatjai kutattak, kutatnak a laboratóriumban, az ő szakmai előmenetelükben rengeteget számított az itt eltöltött idő, elég csak arra gondolni, hogy 16 TDK-dolgozat több, mint 60 szakdolgozat készült el itt, Nyiri Zoltáné pedig a kilencedik PhD.

A peszticid-mérések, a szénhidrogének műszeres mérésének fejlesztése, a poliaromás szénhidrogének (PAH-ok) kimutatása vagy a csomagolóanyagok új vizsgálati módszereinek  kidolgozása kapcsán egyértelművé vált, hogy az egyetem keretein belül lezajlott vagy éppen folyamatban lévő kutatások nem csupán elvont tudományos eredményeket hoztak, hanem olyan módszerek születéséhez is hozzájárultak, amelyeket a független laboratóriumban már a gyakorlatban is alkalmaznak – legyen szó környezetanalitikáról vagy élelmiszervizsgálatról.

A diákok megismerték a legmodernebb technikákat, a leginkább jegyzett hazai intézményekben és vállalatoknál tudtak elhelyezkedni, kutatásaik kiemelt szerepet játszanak a hazai analitikában.

Az EKOL-lal kapcsolatban itt talál további érdekességeket.