Online rögzítik a biológiai eredményeket, egyszerűsödött a biológiai vizsgálatok értékelése, a jártassági vizsgálatok kiterjedtek a fürdővíz mintavételére is, az előzetes értékelést pedig már két héten belül kiadják – csak néhány példa a QualcoDuna program 2016-ban bevezetett fejlesztéseire. Az új jártassági vizsgálatokkal kapcsolatos szolgáltatások 2017-ben is tovább bővülnek – hangzott el a program záróértekezletén a budapesti Aquaworld Hotelben...

A QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2016. évi záróértekezletét a hagyományokhoz híven a rákövetkező év elején, azaz 2017. 01.17-én rendezték meg. Csak azért nem kellett az előző években már „megszokott” székpakolással kezdeni a rendezvényt, mert a szervezők eleve 200 db széket készítettek az előadóterembe.

„Köszönjük, hogy a nagy hideg ellenére is eljöttek az immár ötödik alkalommal megrendezett záróértekezletünkre” – köszöntötte Rikker Tamás, a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos igazgatója a megjelenteket, akik az elmúlt évekhez hasonlóan valóban szép számmal látogattak el a rendezvényre. A QualcoDuna jártassági vizsgálatok során az elmúlt években megtapasztalt stabil jelentkezőszám volt jellemző a 2016-os évben is: 151 laboratórium vett részt a jártassági vizsgálatokban, közülük tízen külföldről jelentkeztek.

Rikker Tamás elmondta, hogy a 2017-es év több szempontból is fontos a jártassági programot üzemeltető WESSLING Hungary kft. számára, ugyanis a laboratórium az idén lesz 25 éves, és ebben az évben költözik új épületébe is, amely természetesen a QualcoDuna programnak is otthont ad majd.

A 2016-os változásokat áttekintve Szegény Zsigmond, a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztályának vezetője elmondta, hogy a tavalyi évben megvalósult többek között a biológiai eredmények online rögzítése, egyszerűsödött a biológiai vizsgálatok értékelése, a mintavételi jártassági vizsgálatot továbbfejlesztették a fürdővíz mintavételére is, a maradék stabil- és homogén mintákat laboratóriumi referenciamintaként értékesítették, tovább gyorsították az értékelést (így már két héten belül előzetes értékelést adnak, a szöveges zárójelentés pedig egy hónapon belül várható). Megvalósították mindemellett a résztvevők kezdeményezésére, programon kívül a hulladékok kémiai jártassági vizsgálatát is.

Változások, újdonságok jócskán lesznek az idei évben is: elindítják a fürdővizek kémiai jártassági vizsgálatát, és megkezdődik a szennyvíziszap/fenéküledék mintánál a szerves toxikus paraméterek (PAH, PCB, EPH) jártassági vizsgálata is. Ugyancsak új terület a meghirdetett program szerinti hulladék kémiai jártassági vizsgálat, a mintavételi jártassági vizsgálatnál pedig mostantól a helyszíni mérések eredményei kétszeres súllyal számítanak az átfogó értékelésben.

A http://www.qualcoduna.hu honlapon megtalálhatók az általános feltételek, a programajánló és a megrendelő űrlap. A jelentkezési határidő 2017.02.10.

Volk Gábor, a WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriumának laboratóriumvezető-helyettese: Mintaelőkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában című előadásában hasznos tanácsokat adott a jelen lévő laboratóriumok képviselőinek.

Ahogy elmondta, mindannyiunk célja a véletlen és szisztematikus hibák alacsony szinten tartása, illetve a robosztus módszerek használata. Kitért arra, hogy másképp kell csoportosítani az illékony és a nem illékony komponensek szerves analitikai módszereit, illetve fontos tisztázni azt is, mit tekintünk a minta részének. A 6/2009.es (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet erről egyértelműen rendelkezik, bizonyos mérési paraméterek azonban nehezen értelmezhetők, ilyenek például az összes alifás szénhidrogének.

Összehasonlította a statikus gőztéranalízist és a kihajtós csapdázást, beszélt a nem illékony szerves komponensek előkészítéséről, a szerves oldószeres, illetve a szilárd fázisú extrakcióról, a gyógyszermaradványok meghatározásáról, valamint a direkt injektálásról növényvédő szerek esetében.

Nagy László, az Aktivit Kft. KOI és/vagy TOC-mérés: új EU-szabályozások, módszerek, eszközök, összefüggések, átszámíthatóságok, korlátok című előadásában elmondta, hogy a REACH során 2020-ig összesítik és megvizsgálják a leggyakrabban használt 30 ezer vegyületet, az SVHC-lista pedig a különös aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazza. Ismertette a TOC-mérés lehetőségeit, és annak legmodernebb eszközeit.

Nyerges László, az UNICAM Magyarország Kft. kereskedelmi képviselője hatékony interferencia-eltávolítás a kvadrupol ICP-MS technikában című előadásában a Thermo új berendezését ismertette. Az előnyös tulajdonságok között említette többek között a hatékony interferencia-eltávolítást, a tömegelőszűrést, a háromszoros érzékenység-javulást, a teljes kontrollt és az egyszerű csatlakoztathatóságot más kromatográfiás egységekhez, valamint az egyszerű és gyors karbantartást.

A külön teremben zajló biológiai megbeszélésen Báskay Imre biológus szakértő a 2016. évi biológiai vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait ismertetette, értékelte.

Az előadásokat az alábbi cikk végén töltheti le.