Hogy mi is a DNS? Talán azt mondhatnánk: az élet kottája. Immár több mint hatvan éve ismerjük, sőt az elmúlt húsz-harminc évben egyre jobban közelítünk a titokhoz a technológiák robbanásszerű fejlődésének köszönhetően, de még mindig nem mondhatjuk ki: tudjuk, hogy ez a kód miként irányítja az élő szervezeteket. Azért számos dolgot már nagy biztonsággal megállapíthatunk, így például képesek vagyunk kimutatni és mennyiségileg meghatározni a génmódosított (GMO) élelmiszer- és takarmány-összetevőket, a DNS alapú módszerfejlesztésnek köszönhetően pedig az allergéneket, állati- és növényi komponenseket. És akkor a mangalicáról még nem is beszéltünk...

A DNS-nek a legközismertebb funkcióján túl még rengeteg más feladata is van, sok mindenért felelős, annak jobb megismerése ezért létfontosságú lehet számunkra a rákkutatástól kezdve a bakteriális diagnosztikán át a gyógyszerfejlesztésig, a növényi, állati vírusok megismeréséig. Jelenlegi tudásunk alapján már hozzá tudunk nyúlni, a leleményes és modern technológiáknak köszönhetően pedig meg tudjuk vizsgálni a DNS-t.

A szekvenálás

A DNS szekvenálás során egy adott DNS szakasz nukleotidsorrendjét állapítjuk meg gyorsan és hatékonyan. Ez az információ ma már nélkülözhetetlen része minden DNS-szintű kutatásnak, kapcsolódjon akár mezőgazdasági, humán, gyógyszeripari kutatás-fejlesztési vagy diagnosztikai területhez.

A szekvenáló készülék fluoreszencens festékek segítségével 16 különböző DNS-minta elemzését végzi el 2,5 óra alatt. Kiindulásképp lineáris PCR-termék vagy plazmid egyaránt megfelel; a szekvenáláshoz gyakran használt univerzális primereket biztosítjuk, de lehetőség van egyedi szekvenáló primerek szintetizálására is.

A szekvenálás mintánként megközelítőleg 700-800 bázis hosszúságban fut. Az automatizált működés és munkatársaink több éves gyakorlata lehetővé teszi, hogy a minták feldolgozása igen rövid határidővel – rendszerint három-négy nap alatt – megtörténjen.

A fragment-analízis

A laboratórium lehetőséget nyújt fluoreszcens festékekkel jelölt DNS fragmentek analízisére, így például SNP detektálásra, STR és AFLP applikációk alkalmazására, mikro-szatellitek elemzésére is. Több festék egyidejű használatával akár napi 300-400 minta is elemezhető a biztosított szoftverek segítségével.
Az oligonukleotid-szintézis pedig arra nyújt lehetőséget, hogy tisztított oligonukleotidokat, primereket szállítsunk le a megrendelő részére, akár igen szoros határidőre is, általában 3-4 nap alatt.

A génmódosított termékek már itt vannak!

A transzgénikus, más kifejezéssel genetikailag módosított (GM) növények kereskedelmi céllal történő termesztése az utolsó évtizedben dinamikusan nőtt, így a GM növények és a belőlük készített termékek jelen vannak a mindennapi kereskedelmi forgalomban.

Az EU rendeletben szabályozza a genetikailag módosított szervezetek (GMO) nyomonkövethetőségét és jelölését. Ezen rendeletek értelmében az EU-ban engedélyezett GMO-fajtákat 0,9%-os határérték felett jelölni kell.

Elsőként itthon: GMO laboratórium

Laboratóriumunk hazánkban elsőként kezdte meg a GMO-analitikát: ilyen vizsgálatokat 1999 óta végzünk. Munkatársaink nemzetközi szinten is elismert szakemberek, akik a European Commission Joint Research Center (JRC), ISPRA módszer-validálási munkáiban is rendszeresen részt vesznek.

A szakmában jelenleg használt módszereknek megfelelően az idegen gének kimutatására és azok mennyiségi meghatározására a DNS alapú polimeráz láncreakciót (PCR, Real-Time PCR) használjuk, amelyekben specifikus primerek és fluoreszcensen jelölt próbák teszik lehetővé az érzékeny kimutatást.

A kimutatás az idegen gén szabályozó elemeinek kimutatására irányul (35S promóter / Nos terminátor).

Amennyiben a minta a fenti elemek jelenlétét mutatja, a következő lépés a GMO fajta identifikálása, illetve a GMO-tartalom mennyiségi meghatározása Real-Time PCR-el, amelynek eredményeként megadhatjuk a minta százalékos GMO tartalmát.

Munkatársaink a minta beküldésétől számított 3-5 munkanapon belül akkreditált eredményt szolgáltatnak.

Megrendelési igény esetén minden további információval (minta tömege, alkalmazott módszerek, vizsgálati körülmények, eredmények közlése, a vizsgálat ára) a laboratórium vezetője áll rendelkezésre.