Egy angol kutatás kapcsán az egész európai sajtót bejárta a hír, miszerint a folyók antibiotikum-szennyezettsége aggasztóan magas. Vajon mit jelent az, hogy magas? Vannak-e határértékek? Pusztán az a tény, hogy az emberi tevékenység eredményeként a környezetbe kerülő különböző vegyületeket ma már képesek vagyunk kimutatni, valóban okot ad a pánikra? Lássuk, mit mond erről egy vizsgálólaboratórium...

Antibiotikumot találtak a folyókban - derült ki egy angol sajtóban napvilágot látottkutatásból, amely hír komoly hullámokat vetett az európai, így a hazai médiában is. A téma rendkívül fontos, de vajon mennyire kell félnünk ettől a jelenségtől? A hazai környezetvédelmi és gyógyszer- és élelmiszerbiztonsági vizsgálatokban is élenjáró WESSLING Hungary Kft. független vizsgálólaboratórium szakértőjét kérdeztük.

A tudomány és a technika folyamatos fejlődésével a kémiai és analitikai műszerek érzékenysége, a mérési módszerek precizitása is évről-évre növekszik. Napjainkban olyan műszerek és vizsgálati technológiák állnak már a rutinmunkát végző laboratóriumok rendelkezésére, amelyek alkalmazásával a nullától alig „különböző” mennyiségek kimutatása, meghatározása is lehetséges. Kis túlzással élve azt állíthatjuk, hogy egy vizsgálati mintában már „néhány” molekula is kimutatható - mondta el Dr. Szigeti Tamás János.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a cikkben konkrét vegyületekről és mennyiségekről nem tettek említést, a „biztonságos” szintet pedig idézőjelek közé helyezték - folytatta a szakember. Nem derül ki, hogy az aposztróf jelek közé szorított biztonságos („safe”) érték mögött mekkora koncentrációk húzódnak meg!

Mi mennyi?

A rendelkezésünkre álló vizsgálati technika napjainkra a gramm százmilliomod (0,000 000 001 g = 1 ng, azaz 10-9g) részének megfelelő mennyiségek nagyérzékenységű meghatározását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a környezeti elemekben – jelen esetben vizeinkben – az évtizedek óta jelen lévő nano-szennyezőket is ki tudjuk mutatni.

Egy gyógyszerkészítmény pasztillájában, kapszulájában általában néhány milligramm (1 mg = 0,001 g = 1.000 µg = 1.000.000 ng) hatóanyag található.

A fenti ábra azt szemlélteti, hogy az analitikai technika fejlődésével nő az érzékenység, egyre kisebb mennyiségeket tudunk kimutatni, és a kapott eredmények kapcsán egyre nagyobb aggodalommal szemléljük környezetünk állapotát, hiszen a modern technika birtokában egyre több olyan szennyező vegyülettel nézünk szembe, amelyeket eddig nem sikerült kimutatnunk.

A hazánkban működő hatósági jogkörrel rendelkező, és magánlaboratóriumok folyamatosan ellenőrzik felszíni vizeink mikrobiológiai és kémiai szennyezettségét. E tevékenység keretein belül nagy számú, gyógyszermaradékokra vonatkozó vizsgálati eredmény halmozódott fel, amelyek az egyes gyógyszerhatóanyagokra nézve literenként megnyugtató módon néhány nanogramm (ng = 0,000.000.000.1 g) gyógyszermaradékról tanúskodnak.

Ezek az adatok – nagyságrendjük tekintetében – azonosak úgy az antibiotikumokra, mint a hormonokra és egyéb gyógyászati készítményekre nézvést, beleértve azok bomlástermékeit is. Tételezzük fel, hogy egy gyógyszer valamilyen hatóanyagból 100 mg-ot tartalmaz pasztillánként. Ez 100.000.000 ng hatóanyagnak felel meg. Akkor az ivóvizekben szennyezésként jelen lévő 1-10 ng/L koncentrációjú gyógyszermaradék esetén 10.000.000 liter (10.000 m3) vizet kellene elfogyasztanunk, hogy egy pasztillának megfelelő hatóanyag kerüljön a szervezetünkbe. Napi 2 liter „szennyezett” víz elfogyasztása esetén ez a folyamat 5.000.000 napig, azaz közel 14.000 évig tartana.

Szigeti Tamás véleménye szerint a folyók gyógyszermaradék-szennyezése a jelenlegi szinten nem jelent érzékelhető veszélyt a vizet fogyasztó egyének számára. Megjegyzi azonban, hogy a nem kellően szabályozott ipari tevékenység, vagy a kellő körültekintést nélkülöző gyógyászati gyakorlat révén a napjainkban mérhető, rendkívül alacsony környezeti gyógyszer-koncentrációk növekedhetnek. Ennek okán úgy a hatóságok, mint a független szolgáltató laboratóriumok folyamatosan ellenőrzik vizeink szennyezettségét, a mérési eredményeket értelmezik, és a toxikológiához (méregtanhoz) értő szakértők bevonásával közösen döntenek a szükséges intézkedésekről a vizek biztonságosságának fenntartása érdekében.

A víz vizsgálatával kapcsolatban itt talál további érdekes cikkeket.

Hogyan vizsgálják a vizet? - laboratóriumi tesztek